Fritidsklubben

Abrahamsbergsskolan erbjuder en öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb. Fritidsklubbens syfte är att erbjuda elever i skolår 4-6 en meningsfull fritid som kompletterar skolans verksamhet och bidrar till elevens allsidiga utveckling och lärande. Målsättningen är att  barnen ska ha en trygg bas efter skolan, kunna förbereda sig för att klara sig själva efter skolan samt lära sig att ta ansvar för sin egen fritid.

Efter skolans slut har barnen möjlighet att äta mellanmål i matsalen Rotundan och därefter gå till fritidsklubben  för att delta i dess verksamhet. Aktiviteterna på fritidsklubben kan bestå av idrott, turneringar, utevistelse, spela spel, pyssel, bak, dans, läxläsning m.m. Aktiviteterna styrs till stor del av barngruppens intressen.

Fritidsklubben är öppen från det att skolan slutar till klockan 16.30. Under lovdagar och studiedagar samordnas verksamheten med fritids för årskurs 3.
 
Avgiften i kommunala fritidsklubbar är 350 kr/termin. Anmälan till fritidsklubben görs läsårsvis. Uppsägningstiden är en månad från dagen då personalen blir meddelad. Önskas mellanmål tillkommer en månadskostnad på 150 kr. När mellanmål inte önskas längre är uppsägningstiden en månad. Det meddelas direkt till personalen. Debitering för mellanmålet sker månadsvis.
 

 

Dela:
Kategorier: