Skolledning

Skolledningen utgörs av

Tina Magnuson (rektor)

,

tina.magnuson@stockholm.se    08-508 48 911  

 

Kristina Riksberg (bitr .rektor)  Adminstrativ chef

kristina.riksberg@stockholm.se      08-508 48 903

 

 

Erik Wännström (Bitr. rektor) Åk 7-9 samt schemaläggning

erik.wannstrom@stockholm.se      08-508 48 944

 

 

Ulf Jusonius (Bitr. rektor) Åk F-3 samt fritids

ulf.jusonius@stockholm.se        08-508 48 904

 

 

Ewelina Björck (Bit. rektor) Åk 4-6

ewelina.bjorck@stockholm.se    08-508 48 902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: