Till innehåll på sidan

Abrahamsbergsskolans vidtagna åtgärder för att minska smittspridning

Gällande distansundervisning för elever i årskurs 7-9 samt Abrahamsbergsskolans vidtagna åtgärder för att minska smittspridning

Bakgrund

Utbildningsnämndens ordförande har den 2021-01-11 fattat beslut om att Stockholms stads högstadium har möjlighet att använda 11 c § i förordning 2020:115 från och med 20201-01-11, till och med 2021-06-30. Syftet med förordningen är att tillse att skolor kan följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från FHM i sina lokaler för att minska på smittspridning i samhället med anledning av covid-19.

Huvudprincipen är fortfarande att högstadium vid grundskolan är öppen och att närundervisning är det förhållningssätt som är att föredra. Endast i undantagsfall ska fjärr- och/eller distansundervisning erbjudas, och då i syfte att kunna följa FHMs föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer för att bidra till att minska smittspridning.

Information gällande Abrahamsbergsskolans upplägg för distansundervisning har skickats hem till vårdnadshavare med barn i årskurs 7-9. Årskurs F-6 har inget alternativ utan har närundervisning som vanligt.

Åtgärder som Abrahamsbergsskolan har vidtagit och som gäller i första hand fram till den

12 februari då vi väntar ny information från Utbildningsförvaltningen.

- Schemaändringar vid lunchtid för att glesa ut och undvika att blanda stadiernas elever.

- Skollunchen serveras av kökets personal som använder skyddsutrustning istället för att

  eleverna tar själva.

- Markeringar för köbildning in till matsalen finns tejpat på golven in till serveringen.

- Alla elever påminns om att tvätta händerna innan lunch.

- På brödbordet har vi små smörpaket istället för gemensamma smörknivar.

- Vi undviker i så stor utsträckning vi kan att blanda eleverna till exempel vid elevens val och

  elevråd.

- Biblioteket har upprättat en särskild plan för att glesa ut besöken och utlåningen.

- Vid idrottslektionerna används inte omklädningsrum och dusch.

- Schemajusteringar för att minska trängsel i korridorer och andra undervisningssammanhang.

- Ytrengöring sker dagligen via städbolaget. Extra ytrengöringsmedel finns tillhanda i alla

  klassrum för extra rengöring.

- Regelbunden vädring i klassrum.

Fritidshemmens verksamhet sker fortfarande utomhus i så stor utsträckning som möjligt.

Fritidshemmens öppettider är kl 7.00-17.30 och vi öppnar och stänger utomhus, i enstaka fall inne

på Klubben första och sista halvtimmen. Fortsättningsvis gäller också att ni lämnar och hämtar ert

barn utomhus.

Alltjämt ser vi en hög sjukfrånvaro bland personalen och i kombination med brist på vikarier så

vädjar vi till er som har möjlighet, att lämna ert barn tidigast klockan 7.45 samt att ni hämtar ert barn

senast klockan 16. Detta som ett led i att kunna säkerställa vår bemanning och verksamhet.

Fritidsklubbens öppettider är kl. 14.00-16.30 och mellanmål serveras i skolrestaurangen efter

skoldagens slut.

 

Vuxna och barn som blir sjuka med snuva, hosta, feber eller andra symtom som kan bero på

covid-19 bör alltid stanna hemma för att undvika att smitta andra.

Det här ska du göra om du känner dig sjuk med symtom på covid-19:

Stanna hemma. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk eftersom du inte kan veta om det beror på
covid-19.
Gå inte till jobbet eller skolan. Barn som är friska kan gå i skolan och förskolan även om någon annan i familjen är sjuk förutsatt att det inte är i konstaterad covid-19. Vid konstaterad covid-19 i hushållet ska alla vara hemma. Läs mer nedan under rubriken ”Om någon i hushållet är sjuk i covid-19” vad som gäller vid konstaterad covid-19.

Ta reda på vad som gäller för testning för covid-19 i din region. Det är regionerna som beslutar om vilka som ska testa sig utifrån regionala riktlinjer. Du behöver därför ta reda på vad som gäller där du befinner dig genom att besöka webbplatsen 1177. Medan du väntar på testning och sen på provsvaret ska du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna med symtom på covid-19 testar sig för pågående infektion.
Samma rekommendation gäller för barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder. Här kan du läsa mer om våra rekommendationer.

Till exempel om när i tiden, från att du fick symtom, som vi rekommenderar testning. Som vårdnadshavare hör du av dig till ditt barns mentor för att få skolmaterial att arbeta med hemifrån om ditt barn friskt men hemma på grund av att annan familjemedlem har insjuknat i Covid-19.

Håll er informerade om senaste nytt via Skolplattformen och hemsidan.

Skolledningen återkommer med mer information efter den 12 februari då utvärdering har skett och vi väntar in ny information från Utbildningsförvaltningen.

Tack för er förståelse och hjälp med att minska smittspridningen.

/Ulf Berg, rektor

 

Dela:
Kategorier: