Till innehåll på sidan

Arbetssätt

Fokus på trygghet & kunskap - En kunskapsskola att trivas i

På Abrahamsbergsskolan får du möjligheten att utvecklas efter dina behov och fokusera på dina mål. Vi har en lång tradition av kunskapsskola med behöriga och engagerade lärare som genom tydliga krav och tät uppföljning av varje enskild elev når goda resultat i sina klasser.

Varje termin dokumenteras elevens kunskaper i form av skriftliga omdömen som sedan kommuniceras med elev och förälder. Om en elev riskerar att inte nå målen gör läraren en pedagogisk kartläggning för att utreda om eleven har behov av särskilt stöd. Undervisande lärare eller handledare skriver alltid ett åtgärdsprogram om en elev har behov av särskilt stöd.

Vi anser att läraren är den person som är mest lämpad att hjälpa eleven med sin kunskapsinlärning. Därför erbjuder varje lärare ungefär en timmes läxhjälp varje vecka. Läxhjälpen är öppen för alla elever.
 

Dela:
Kategorier: