Årskurs 4-6

Trygg övergång till årskurs 4

För att barnen ska bli trygga och lära känna varandra inför övergången till årskurs 4 ordnar vi redan i årskurs 3 gemensamma aktiviteter, som exempelvis rastverksamhet, idrottslektioner och aktiviteter på fotbollsplanen.

Fler lärare och längre skoldagar

När barnen börjar i årskurs 4 flyttar de in i huvudbyggnaden, där även högstadiet huserar. Nu blir skoldagen något längre och lärarna fler. I årskurs 6 genomförs nationella prov i svenska och matte och från och med HT 2012 får barnen även betyg i årskurs 6.

Fritidsklubbsverksamhet

Abrahamsbergsskolan erbjuder öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb för barn i åldrarna 10-12 år (årskurs 4-6).
Efter skolans slut har barnen möjlighet att äta mellanmål i matsalen Rotundan för att därefter delta i fritidsklubbsverksamheten.

Dela:
Kategorier: