Till innehåll på sidan

Årskurs 4-6

Abrahamsbergsskolans mellanstadium har två paralleller och består av ca 160 elever.

Varje klass har en ansvarig mentor som tillsammans med sin årskurskollega undervisar årskursen i alla teoretiska ämnen.

Skolan arbetar med ämneslärarsystem från årskurs 4, då vi anser att goda ämneskunskaper hos lärare har stor betydelse för att kunna ge en undervisning som gör att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt.

 

Efter skolan är eleverna på mellanstadiet välkomna till Klubben, en öppen fritidsverksamhet. Fritidsklubben har sina lokaler i “Gustav” och är öppen varje skoldag under terminen. Efter skolans slut har barnen möjlighet att äta mellanmål i matsalen, därefter gå till Klubben för att delta i klubbverksamheten. 

Verksamheten utgår från barnens egna intressen och bygger på att de tar mycket ansvar för planering, innehåll och genomförande tillsammans med personal. 

På Klubben kan barnen hänga med kompisar. Aktiviteterna kan bestå av idrott, turneringar, utevistelser, dans, spela spel, pingis, göra sina läxor, pyssla, rita, måla m.m. 

Dela:
Kategorier: