Årskurs 7-9

Nya och gamla elever blandas

I årskurs 7 flyttar eleverna upp till högstadiet och vi välkomnar också nya elever utifrån. Nya elever blandas med gamla. Även här försöker vi göra övergången så smidig som möjligt. Vi har bland annat särskilda konferenser där mellanstadielärarna lämnar information om varje elev.

Eleverna tar större ansvar

På högstadiet är eleverna mogna att ta ett allt större ansvar för sina studier. Handledaren spelar en central roll för varje elevs kunskaps- och sociala utveckling. I årskurserna 7-9 ansvarar två handledare för varje klass. Handledarna träffar eleverna i sin klass två gånger per vecka på så kallad Handledartid. Där går man bl a igenom kommande vecka och hjälper eleverna att planera inför läxor och prov. Det är också med sin handledare som eleven har sina har återkommande utvecklingssamtal.

Tre språk att välja mellan

Från årskurs 6 läser eleverna moderna språk och kan välja mellan franska, tyska, spanska.
 

 

Dela: