Till innehåll på sidan

Elev / vårdnadshavare

Här hittar du som förälder/vårdnadshavare eller elev information rörande den dagliga verksamheten på skolan.

Här hittar du bland annat kalender och blanketter, information om elevråd och elevhälsoarbetet.

Här finns också information till föräldrar: frånvaroanmälan, ansökan om ledighet samt information om skolwebben.

Dela:
Kategorier:

Elevråd

Eleverna ska uppleva skolan som meningsfull och därför är det viktigt för Abrahamsbergsskolan att låta eleverna ha inflytande över frågor som berör dem.