Till innehåll på sidan

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet (EHT) består av skolledning, kurator, studievägledare, specialpedagog, speciallärare och skolsköterska.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Detta innebär att elevhälsan i sitt generellt inriktade arbete ska: 

  • Bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa, d.v.s. skapa en så positiv lärandesituation som möjligt 

  • Bidra i arbetet till att skapa generella pedagogiska/praktiska anpassningar i lärmiljön

  • Bidra i arbetet med extra anpassningar och upprätta åtgärdsprogram

  • Främja hälsa och förebygga inlärningssvårighete

  • Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

  • Handleda personal

  • Skolläkartid vid behov

  • Stödsamtal för elever, föräldrar eller hela familjer

  • Konfliktlösningssamtal

  • Krisbearbetningssamtal

Dela:
Kategorier: