Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet (EHT) består av skolledning, kurator, studievägledare, specialpedagog, speciallärare och skolsköterska.

EHT kan hjälpa till med exempelvis:
• Handledning vid upprättande av åtgärdsprogram
• Resonemang om anpassning av undervisningssätt
• Konsultation/handledning för personal
• Pedagogiska hjälpmedel
• Remiss till skolläkare, skolpsykolog och skolpsykiater
• Stödsamtal för elever, föräldrar eller hela familjer
• Konfliktlösningssamtal
• Krisbearbetningssamtal

Dela: