Till innehåll på sidan

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet (EHT) består av skolledning, kurator, studievägledare, specialpedagog, speciallärare och skolsköterska.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Detta innebär att elevhälsan i sitt generellt inriktade arbete ska: 

 • Bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa, d.v.s. skapa en så positiv lärandesituation som möjligt 

 • Bidra i arbetet till att skapa generella pedagogiska/praktiska anpassningar i lärmiljön

 • Bidra i arbetet med extra anpassningar och upprätta åtgärdsprogram

 • Främja hälsa och förebygga inlärningssvårighete

 • Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

 • Handleda personal

 • Skolläkartid vid behov

 • Stödsamtal för elever, föräldrar eller hela familjer

 • Konfliktlösningssamtal

 • Krisbearbetningssamtal

 • Elevhälsoplanen 2020

Dela:
Kategorier: