Föräldraföreningen

Abrahamsbergsskolans Föräldraförening är en ideell och oberoende förening, öppen för alla föräldrar till barn och ungdomar i Abrahamsbergsskolan.

Föreningens syfte är att verka för ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola, lyfta fram elevers och föräldrars intressen och vara ett stöd och bollplank till skolledningen.

Vill du veta mer om föreningen och vad den gör så besök gärna föreningens egen hemsida.

www.aba-foraldraforening.se

Dela:
Kategorier: