Till innehåll på sidan

Förskoleklass-åk 3

Abrahamsbergsskolans lågstadium F-3 består av ca 206 elever

I lågstadiet arbetar personalen i årskursarbetslag och de träffas regelbundet och planerar verksamheten. Trygghet och kunskap är skolans vision och grunden för trygghet byggs upp redan under lågstadiet bland annat genom att personalen på lågstadiet samverkar på olika sätt med varandra inom årskursen men också mellan årskurserna. Vi anser att trygghet skapar goda förutsättningar för kunskap men båda delarna är lika viktiga och beroende av varandra.

 

Förskoleklass

Att börja i skolan innebär ett stort steg med nya kompisar, ny personal och en helt ny miljö att vänja sig vid. Förskoleklass fungerar som en bro mellan förskola och skola och kombinerar förskolans och skolans metodik. Det är en obligatorisk skolförberedande verksamhet som stimulerar elevernas utveckling och lärande samt förbereder dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen har idrott på schemat och undervisas i idrott av en idrottslärare.

 

Förskoleklassen är en klass men uppdelad i två grupper med en förskollärare i varje grupp som mentor. De ansvarar för undervisningen under skoldagen. Tillsammans med mentorerna samverkar lärare mot fritidshem, fritidspedagog, barnskötare och förskollärare. De utgör fritidspersonalen som ansvarar för verksamheten under fritidstiden.

Förskoleklassens skoldag börjar 8.10 och slutar 13.00. Därefter tar fritidsverksamheten vid.

 

År 1–3

Alla årskurser har två paralleller och varje klass har en undervisande lärare som också är klassens mentor. Läraren undervisar i samtliga teoretiska ämnen samt musik och bild utom i årskurs 3 där skolans musiklärare undervisar eleverna i musik.  Större delen av timplanen fokuserar på grundämnena svenska och matematik.

Varje årskurs består av två klasser och tillsammans med lärarna samverkar lärare mot fritidshem, fritidspedagoger, barnskötare, socialpedagoger och fritidsledare under skoldagen.

 

Fritidshem

Fritidshemmet är en del av grundskolan. Verksamheten ska stimulera och uppmuntra elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Genom att lärandet är situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgår från elevernas behov, intressen och initiativ utgör det ett komplement till förskoleklassen och grundskolan. Fritidspersonalen ansvarar också för skolans rastaktiviteter ”Kul på rasten”.

Hos oss läggs fokus på rörelse och utomhusaktiviteter året runt samtidigt som pyssel, spel, friluftsliv, måla och andra aktiviteter representeras. Avdelningarna samarbetar med varandra och har återkommande gemensamma aktiviteter.

Dela: