Till innehåll på sidan

Förskoleklass-åk 3

Förskolan förbereder ditt barn att börja i skolan

Att börja i skolan innebär ett stort steg med nya kompisar, ny personal och en helt ny miljö att vänja sig vid. Förskoleklassen fungerar därför som en skolförberedande verksamhet för sexåringar. Vi vill att ditt barn ska känna sig trygg i skolmiljön, såväl barngruppen som med skolans personal. Och samma trygghet vill vi att du som förälder ska känna när du lämnar ditt barn i förskoleklassen. Vi vill stimulera ditt barn på bästa sätt och skapa en lust och en nyfikenhet att vilja lära sig nya saker.

Leken stärker barnens språkliga medvetenhet och matematiska tänkande

Vi vet att ju tidigare ett barns språkliga utveckling stimuleras desto lättare får barnet det senare i skolan. Vi har därför valt att arbeta utifrån den så kallade Bornholmsmodellen, en metod där den språkliga medvetenheten ökas steg för steg genom lekar av olika slag. Tack vare denna metod har vi möjlighet att upptäcka de elever som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och ge dem det stöd som behövs.

På ett lekfullt och undersökande sätt förbereder vi barnen på matematik. Vi övar bland annat på olika matematiska begrepp och på att upptäcka mönster. Barnen får även träna taluppfattning.

Fasta aktiviteter skapar trygghet och struktur

Fasta aktiviteter som samling, sagoläsning, musik och rytmik, gymnastik och rörelse, natur samt bild och form återkommer varje vecka. Ibland arbetar vi tematisk och väver då in de fasta aktiviteterna.

Vi ser ditt barn hela dagen

Verksamheten i förskoleklassen pågår fyra timmar per dag under förmiddagen. Varje dag äter vi lunch i restaurang Rotundan. Före och efter skolan erbjuder vi fritids i samma lokaler som förskoleverksamheten. Både lärare och fritidspersonal från förskoleklass till årskurs 2 arbetar tillsammans i arbetslag och har ett nära samarbete mellan årskurserna, bland annat via temaarbeten, utflykter och allsång. Genom att lärare och fritidspersonal samverkar i lokalerna under dagen kan barnen känna sig trygga. Vi har även ett faddersystem som innebär att de äldre barnen tar hand om de yngre. I årskurs 3 går barnen på fritids Gustav, som ligger i en separat byggnad.

Dela: