Till innehåll på sidan

Fritidsklubben

"För barn mellan tio och tolv år skall enklare form av skolbarnsomsorg än fritidshem kunna erbjudas, s.k. öppen fritidsverksamhet. Verksamheten behöver inte erbjuda samma grad av omvårdnad och tillsyn som fritidshemmen och den integrerade skolbarnsomsorgen, men skall i gengäld erbjuda de äldre barnen en verksamhet som är mer anpassad till dessa åldersgruppers behov.”

Fritidsklubben har sina lokaler i  “Gustav” och är öppen varje skoldag under terminen. Efter skolans slut har barnen möjlighet att äta mellanmål i matsalen, därefter gå till klubben för att delta i klubbverksamheten. 

Verksamheten utgår från barnens egna intressen och bygger på att de tar mycket ansvar för planering, innehåll och genomförande tillsammans med personal. 

Här på Klubben kan barnen hänga med kompisar. Aktiviteterna kan bestå av idrott, turneringar, utevistelser, dans, spela spel, pingis, göra sina läxor, pyssla, rita, måla m.m. Det senaste läsåret satsade vi lite extra på att testa olika idrottsaktiviteter, då vi bjöd in instruktörer från olika idrotter. Detta kommer vi att fortsätta med. 

Klubben är öppen från det skolan slutar och stänger 16.30. 

Vid lov och studiedagar är klubben öppen kl. 08.30–16.30. Det serveras lunch och mellanmål. Det sker också samarbete och ibland hopslagning med vårt fritidshem. 

Klubbens syfte är att erbjuda elever i mellanstadiet en meningsfull fritids som kompletterar skolans verksamhet och bidrar till elevens allsidiga utveckling och lärande. 

Målsättningen är att barnen ska ha en trygg bas efter skolan, förbereda sig för att klara sig själva efter skolan och lära sig ta ansvar för sin egen fritid.  Frihet under ansvar. 

Fritidsklubben når du på 076-1248994 

Dela:
Kategorier: