Till innehåll på sidan

Ledighet under terminstid

.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga dagar under skolåret. Därutöver gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet. Vårdnadshavare ansöker om ledighet på särskild blankett och tar kontakt med barnets mentor och rektor i god tid.

Förälder ska vara medveten om att längre ledighet kan innebära att eleven inte lyckas nå målen. För att undvika detta ansvarar föräldern för att samtliga kursmoment tas igen.

 

Dela:
Kategorier: