Mediatek

.

I mediateket finns både bibliotek och datorsal. Mediateket är öppet och bemannat under hela skoldagen och eleverna kan komma och låna böcker eller arbeta med skolarbete i datorsalen.

I biblioteket finns ett stort utbud av både facklitteratur och skönlitteratur. För att få låna böcker behöver du ha ett lånekort som du får av din handledare, klasslärare eller av bibliotekarien. I biblioteket arbetar vår skolbibliotekarie Lisa Ljungberg som gärna hjälper dig hitta den bok du söker eller kommer med tips på böcker att läsa.

Skolbiblioteket har även tillstånd för nedladdning av talböcker samt kan erbjuda lättlästa barn- och ungdomsböcker för elever med läs- och skrivsvårigheter.

I datorsalen kan du arbeta med skolarbete och exempelvis bearbeta text, foto och film med hjälp av olika program. Där arbetar också Peter Nilsson, skolans IT-pedagog.

På sidan Peters IT kurser, kan du se vilka kurser som erbjuds. Det finns även tips på andra kurser/länkar som kan vara bra i skolan. Abrahamsbergsskolans IKT-plan kan du läsa här.

Stockholms stad har en gemensam skolbiblioteksplan som du kan läsa här. Vi har även en lokal arbetsplan för Abrahamsbergsskolans bibliotek som du kan läsa här.

 

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
.