Sjuorna besökte en rättegång

Förra veckan besökte 7 c en rättegång. Samhällskunskapslärarna på Abrahamsbergsskolan försöker varje år besöka en rättegång med eleverna i årskurs 7 för att befästa kunskaperma i kursen Lag och rätt.

Dela: