Värdegrundsdagar

Höstterminen är i full gång på Abrahamsbergsskolan! Terminen inleddes med Värdegrundsdagar, då eleverna i alla årskurser fick fokusera lite extra på viktiga ämnen som demokrati, likabehandling, konflikthantering och empati. Dagarnas upplägg är inspirerat av en dansk Medborgarskaps-modell och har som syfte att konkretisera likabehandlingsplanen och diskrimineringsgrunderna och att utveckla elevernas förståelse för dessa frågor från förskoleklass till 9:an.
7:orna på bilden fick bl.a. göra övningar på skolgården som var kopplade till teman som genus, minoriteter och anti-rasism.

Dela: