Trafikmiljön runt skolan förbättras

Just nu pågår arbete med att förbättra trafikmiljön runt Abrahamsbergsskolan. Övergångsställen och busshållplatser ska byggas om för att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister. Trafikkontoret arbetar utifrån de önskemål som har kommit från skolan och föräldrar. Under "Relaterade dokument" nere till höger hittar man en länk till ett dokument som berättar mer. 

Dela: