FN-dagen

FN-dagen uppmärksammades på skolan med en värdegrundsdag som engagerade alla elever. Med hjälp av material från bl.a. FN och Unicef har eleverna gjort rollspel, diskuterat och lärt sig mer om hur barn i olika delar av världen bor och lever samt om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Alla elever fick tillverka varsitt Peace-armband och några skrev dikter om fred och smyckade matsalen med flaggor och fredsbudskap på olika språk. Inför FN-dagen hade de yngre eleverna allsång i Rotundan och sjöng fredssånger.

Dela: