Programmering på Abrahamsbergsskolan

På Abrahamsbergsskolan har eleverna möjlighet att välja att arbeta med programmering under skoltid.

Intresset är stort och skolans IT-pedagog Peter Nilsson leder en grupp elever som arbetar med programmet Scratch en gång i veckan.

För att få en ingång till programmet Scratch arbetar eleverna med kursen IT-Introduktion 7 där det finns videoinstruktioner på hur man går till väga.

På Abrahamsbergsskolan är det självklart att man följer med den digitala utvecklingen som sker och därför är det viktigt att ge eleverna olika möjligheter till att utforska digitala verktyg.

I årsrkurs 3 får t.ex eleverna börja att lära sig office programmen Word och PowerPoint för att sedan kunna integrera detta i undervisningen.

Abrahamsbergsskolans mål är att integrera IKT i lärandet och att alla elever ska lämna grundskolan med en god digital kompetens. Genom att följa den tekniska utvecklingen, investera i digital teknik och integrera tekniken i undervisningen strävar skolan mot att utveckla elevernas och lärarnas kunskaper om såväl hårdvara som mjukvara.

Abrahamsbergsskolan ska fortlöpande utvecklas för att utnyttja de digitala resurserna fullt ut. IKT-verktyg som ett redskap för lärandet och undervisningen vara ett regelbundet inslag som används på ett genomtänkt och praktisk sätt i samarbete mellan personal och elever för att skapa en innovativ och kreativ arbetsmiljö.

Dela: