Besök på Arkitekturmuseet

2c har varit på besök på Arkitekturmuseet. Där fick klassen veta hur man har tänkt när man planerat städer och stadsdelar, historiskt och i nutid. Eleverna fick sedan agera egna stadsplanerare genom att i verkstan bygga upp en kvadrat där centrum och bostäder skulle finnas med. Mycket information och kreativitet och en fantastisk museipedagog.

Dela: