Värdegrundsdag

Under tisdagen hade skolan en schemabrytande "Värdegrundsdag" då alla klasser fokuserade lite extra på frågor gällande vår gemensamma värdegrund. Alla årskurser hade olika fokusområden och arbetade med ämnen som exempelvis konflikthantering, kommunikation, samhörighet, empati, normkritik och demokratiska principer.

Dela: