Laboratoriebesök via Skype

På dagens NO-lektion skypade 5C med Feria Hikmet som är forskningsingenjör på Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet. Eleverna fick sig en guidad tur, via smartboarden, i laboratoriet och fick ställa frågor till Feria. Det var många händer i luften!

Femmorna jobbar med NTA-lådan kemiförsök (Naturvetenskap och teknik för alla). Då lär sig eleverna om ämnens olika egenskaper och får undersöka fem olika, för dem okända, ämnen genom laborationer.

Dela: