Sångsamling för förskoleklasserna

De blivande förskoleklasseleverna har varit på besök i skolan tillsammans med sina förskolor. Under ledning av Gerd Mellström på dragspel hade de en sångsamling i Rotundan tillsammans med nuvarande förskoleklasser.

Dela: