Teknikprojekt kulbana

Kulbanan är ett teknikprojekt som årskurs 9 har jobbat med under lite drygt 1 termin, ett tillfälle i veckan. Uppdraget för eleverna är att transportera en järndank en halvmeter framåt. Danken ska ha samma ingångs- som utgångshöjd. Klassen ska få danken att förflytta sig så många metrar som möjligt. Uppgiften, som är väldigt uppskattad av eleverna, är alltså både individuell och i grupp. Som en final på projektet bjuds årskurs 2 in på en visning av kulbanan.

Dela: