Kreativ läsning i årskurs 1

Förra veckan fick årskurs 1 besök av ”Hello creative”, som inom ramen för projektet Skapande skola höll i en kreativ läsning av en saga om den kinesiska tideräkningen. Barnen fick  medverka i en teaterlek som lyfte fram de olika djurens egenskaper, och hur de kan vara bra på olika sätt. Besöket var en del av det temaarbete om sagor som årkurs 1 har arbetat med under året.

Dela: