Fjärilssläpp

Igår vimlade luften av fjärilar utanför skolan, då barnen i årkurs 2 släppte ut de fjärilar som har vuxit upp från larvstadiet i deras klassrum. Som en del i NTA-projektet ("Naturvetenskap och teknik för alla") om fjärilars liv har eleverna fått följa larvernas utveckling till puppor och sedan till flygfärdiga fjärilar. Projektet tränar både elevernas förmåga att observera och skriva anteckningar, samt ökar deras kunskaper om fjärilen som insekt och begreppet livscykel. Eleverna hade också observerat att fjärilarna uppvisat olika egenskaper under uppväxten, och när det var dags att lämna nätburarna var några snabba att flyga ut i friheten, medan andra försiktigt avvaktade i buren och behövde lite hjälp av barnen för att våga ta steget ut.

Dela: