Datasalen blev en radiostudio!

Två klasser i åk 8 har gjort sina egna ”sommarpratsprogram” i datasalen. Eleverna tyckte att det positivt att få ta del av andras historier och berätta om sin egen, man har lärt känna varandra bättre i gruppen. Naturligtvis har det inte varit en helt enkel uppgift att lära sig redigeringsprogrammet (Audicity), spela in samtidigt med sina klasskamrater, hantera  teknik som ibland inte fungerar som man vill men på det hela taget så upplevdes projekt som utmanande, spännande och lärorikt.

Dela:
Kategorier: