Utställning på Världsvattendagen

3b har uppmärksammat att det är Världsvattendagen genom att bjuda in bl.a. årskurs 1 och skolledningen till en presentation av sin fina utställning om vatten i världen. Klassen har haft ett projekt där de har tagit reda på statistik över tillgången till rent vatten i olika länder i världen, lärt sig om vattnets kretslopp och gjort stapel-och cirkeldiagram för att redovisa fakta om bland annat vad vi använder vatten till i Sverige. De har också lärt sig om vattnets olika former, hur man säger vatten på olika språk, namn och placering på världshaven samt vilka konsekvenser bristen på rent vatten kan medföra för människor runt om i världen. Sina nya kunskaper har de sammanfattat i en utställning. Världsvattendagen instiftades på initiativ av FN 1992 och uppmärksammas den 22 mars varje år för att lyfta fram olika vattenrelaterade teman och problem.

Dela:
Kategorier: