Elever i toppklass i samhällsfrågor

2016 deltog en klass från Abrahamsbergsskolan, dåvarande 8A, i den internationella studien International Civic and Citizenship Education Study som testar åttondeklassares kunskaper i demokrati- och medborgarfrågor. De var slumpmässigt utvalda tillsammans med ca 3500 andra svenska åttondeklassare. Nu har resultatet publicerats som visar att de svenska eleverna utgör den absoluta toppen kunskapsmässigt och det är ett reslutat som kraftigt förbättrats sedan den förra mätningen. Läs mer om studien här.

Dela:
Kategorier: