Tema Östersjön

Åk.3 och åk.7 har arbetat med rening av dricksvatten och avloppsvatten. Som avslutning på arbetet skulle de grupper med elever från båda årskurserna färdigställa ett spel som handlar om detta.

Syftet var att lära sig om vattenrening och befästa kunskaper samt att samarbeta över klassgränserna.

Dela:
Kategorier: