Nätverksmöte om "Rast &Rörelse"

Förra veckan var idrottslärare Fredrik och fritidspedagog Gina på nätverksmöte i projektet ”Rast & Rörelse". Med sig hade de fyra elever från årskurs 3 och 5 som kommer att bli involverade i att öka rörligheten på rasten genom olika lekar och aktiviteter. Dagen började med att de bjöds på en hälsosam frukost. Syftet med nätverksarbetet är att utveckla elevernas delaktighet och ansvar kring rastverksamhetens innehåll med utökad fysisk aktivitet tillsammans med rastpedagogerna.

Dela: