Om coronaviruset.

Om du klickar på länken ovan får du aktuell information om coronaviruset..

Ny information från folkhälsomyndigheten (16/3)

 

Förskola och skola

Regeringen har under torsdagskvällen den 12 mars meddelat att de under fredagen kommer att besluta om ändrade regelverk som ger skolornas huvudmän möjligheter att anpassa utbildningen och skolverksamheten utifrån situationer som kan uppkomma med anledning av covid-19. 

Det betyder inte i nuläget att staden ändrar sin bedömning: Stadens skolor är fortsatt öppna. Inriktningen är att är man frisk går man till skolan, är man sjuk ska man stanna hemma. Alla med något symtom på luftvägsinfektion, hosta och/eller feber, ska stanna hemma tills denne är helt symtomfri och ytterligare två dygn därefter. Staden följer noga utvecklingen för att skyndsamt vid behov kunna fatta ett annat beslut. 

Om ni rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber: ring 1177 för att få vägledning. 

·       Om ni rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber: ring 1177 för att få vägledning.

·       Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det är en effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma. Utbildningsförvaltningen följer denna bedömning.

·       Om du som är vårdnadshavare vill att ditt barn ska vara hemma från skolan ska du ansöka om ledighet enligt de rutiner som finns på skolan.

Läs gärna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och skolverket.

Mer information

Så pratar du med barn om coronaviruset, krisinformation.se

Stadens information med anledning av coronaviruset (annan webbplats).

Covid-19 – coronavirus, 1177 Vårdguidens webbplats

1177 Stockholm (extern webbplats)

Stockholms stads webbplats (extern webbplats)

www.smittskyddstockholm.se (extern webbplats)

Information om coronaviruset på krisinformation.se

Dela:
Kategorier: