Till innehåll på sidan

Skolans historia

En anrik skola från 1946

Abrahamsbergsskolan byggdes 1946 tillsammans med bostadsområdet Abrahamsberg och skolbyggnaden smälter väl in i den tegelgula tidsenliga bebyggelsen. Paul Hedquist, arkitekten bakom bland annat Per Albin-radhusen i Ålsten, ritade skolan. Överlärare Edvin Wide var Abrahamsbergskolans första rektor. Wide, som också var OS-medaljör i löpning och SvD:s bragdmedaljör, var rektor på skolan mellan 1946–1959. Wide avled 1996, 100 år gammal och ligger begravd på Bromma kyrkogård.

 

Skolsekreteraren Margit berättar om en svunnen tid

Margit Blomstrand som var skolsekreterare under åren 1946–1986, har arbetat under många rektorer. Hon berättar att skolans första kollegium bestod av 20 lärare och att första mötet ägde rum hemma hos överlärare Wide. Enligt tradition fanns det på skolorna separata personalrum för manliga respektive kvinnliga lärare. Detta förändrade överlärare Wide för han ville att alla skulle blandas på Abrahamsbergsskolan. Han ville också att titlarna skulle läggas bort och införde därför en Du-reform bland all personal.

Detta väckte stor debatt bland andra rektorer som höjde ett varnande finger när han genomförde reformen. Tack vare Edvin Wides förändringar skapades en fin stämning bland personalen på Abrahamsbergsskolan.

Dela:
Kategorier: