Skolbarnsomsorg

Vad är fritids?

På fritids går barnen när skolan är slut. Detta läsår har varje årskurs upp till åk 3 sitt eget fritids. Förkoleklassen går på Regnbågen, (B100), åk 1 går på Rubinen, (D200), åk 2 går på Diamanten,(B200) och åk 3 går på Kristallen, (D100).

Tillsammans

På Abrahamsbergsskolan arbetar fritidspersonal och lärare tätt tillsammans och på så sätt skapas en bra överblick över barnens skoldag, vilket också ger trygghet.

På fritids erbjuder vi fler utvecklande aktiviteter som till exempel utelek, skapande verksamhet och rörelse.

Dela:
Kategorier: