Till innehåll på sidan

Skolbarnsomsorg

Fritidshemmet är en del av grundskolan.

Verksamheten ska stimulera och uppmuntra elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Genom att lärandet är situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgår från elevernas behov, intressen och initiativ utgör det ett komplement till förskoleklassen och grundskolan. Fritidspersonalen ansvarar också för skolans rastaktiviteter ”Kul på rasten”.

Hos oss läggs fokus på rörelse och utomhusaktiviteter året runt samtidigt som pyssel, spel, friluftsliv, måla och andra aktiviteter representeras. Avdelningarna samarbetar med varandra och har återkommande gemensamma aktiviteter.

Dela: