Till innehåll på sidan

Studion erbjuder stöd och hjälp

I studion på högstadiet erbjuds elever stöd. Stödet är ofta fokuserat kring ett särskilt ämne.

Alla elever som går till studion har kvar tillhörigheten i sin ordinarie klass. Verksamheten i studion utgår från barnets behov och styrs av ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram utarbetas av lärare med stöd av speciallärare och specialpedagog. Programmet följs upp kontinuerligt. 

Dela: