Studion erbjuder stöd och hjälp

I studion går de barn som behöver en mer skräddarsydd undervisning. Några barn går i studion enstaka tillfällen per vecka medan andra har merparten av sin undervisning där.

Alla barn har dock en tillhörighet kvar i sin klass. Verksamheten i studion utgår från barnets behov och styrs av ett åtgärdsprogram, som utformas av en lärare, speciallärare och föräldrar.

Programmet följs upp kontinuerligt.

Dela: