Till innehåll på sidan

Elev

Här finns allt om elever....

Antal: 2

  • Elevråd

    Eleverna ska uppleva skolan som meningsfull och därför är det viktigt för Abrahamsbergsskolan att låta eleverna ha inflytande över frågor som berör dem. 

    Kategorier: