Elev

Här finns allt om elever....

Antal: 2

 • Frånvaroanmälan

  .

  Sjukanmälan elever

  All frånvaro skall anmälas före kl. 07.30 varje frånvarande dag.

  Det finns fyra alternativa sätt att anmäla frånvaro på:

  - anmäl frånvaro genom att logga in på skolplattformen och gå till ”Frånvaro/närvaro”

  - anmäl ditt barns frånvaro via appen: Anmäl frånvaro Stockholm. Tänk på att du måste   registrera ditt mobiltelefonnummer på start.stockholm  ”Mina sidor”
  - anmäl ditt barns frånvaro via SMS-tjänst till 073-0121740 Även här måste man registrera sitt mobiltelefonnummer i på start.stockholm  ”Mina sidor”
  I undantagsfall så kan man ringa till telefonsvararen på telefonnummer: 08 – 508 489 15 och uppge elevens namn och klass. (Detta alternativ kommer snart inte vara möjligt att använda så använd något av de tre ovan nämnda alternativen i första hand).

  All information kring frånvaroanmälan finns på stockholm.se

  Kategorier:
 • Elevråd

  Eleverna ska uppleva skolan som meningsfull och därför är det viktigt för Abrahamsbergsskolan att låta eleverna ha inflytande över frågor som berör dem. 

  Kategorier: