Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

 • Frånvaroanmälan

  .

  Sjukanmälan elever

  All frånvaro skall anmälas före kl. 07.30 varje frånvarande dag.

  Det finns fyra alternativa sätt att anmäla frånvaro på:

  - anmäl frånvaro genom att logga in på skolplattformen och gå till ”Frånvaro/närvaro”

  - anmäl ditt barns frånvaro via appen: Anmäl frånvaro Stockholm. Tänk på att du måste   registrera ditt mobiltelefonnummer på start.stockholm  ”Mina sidor”
  - anmäl ditt barns frånvaro via SMS-tjänst till 073-0121740 Även här måste man registrera sitt mobiltelefonnummer i på start.stockholm  ”Mina sidor”
  I undantagsfall så kan man ringa till telefonsvararen på telefonnummer: 08 – 508 489 15 och uppge elevens namn och klass. (Detta alternativ kommer snart inte vara möjligt att använda så använd något av de tre ovan nämnda alternativen i första hand).

  All information kring frånvaroanmälan finns på stockholm.se

  Kategorier: