Fritidshem

Antal: 1

  • Fritidsklubben

    För barn mellan tio och tolv år skall enklare form av skolbarnsomsorg än fritidshem kunna erbjudas, s.k. öppen fritidsverksamhet.