Bibliotek

Antal: 1

  • Mediatek

    I mediateket finns både bibliotek och datorsal. Mediateket är öppet och bemannat under hela skoldagen och eleverna kan komma och låna böcker eller arbeta med skolarbete i datorsalen.

    Kategorier: